Chào Mừng Đến WebSite Của Lớp 6D

Thông Tin Cơ Bản :

Lớp : 6D

Biệt Hiệu Lớp : 6D Vô Đối Nói Dối Như Thần

Trường : Trung Học Cơ Sở Lý Tự Trọng

Sĩ Số : 49+1 Học Sinh

Năm Học : 2014-2015


Nội Quy Trang Web

1.Không Được Ném Đá Trên Mọi Hình Thức

 

2.Khi Chat Không Được Nói Vô Văn Hóa (Nếu Nói Vô Văn Hóa Sẽ "Bị" Thưởng 1 Tràng Pháo Tay)

 

3.Khi Chơi Có Bất Cứ Lỗi Gì Thì Thông Báo Trực Tiếp Cho Admin Là : Mr.Quốc Hưng Để Admin Còn Khắc Phục

 

4.Khi Chat Xong , Hôm Sau Đến Lớp Không Được PK Nhau (Đánh Nhau)

 

5.Tránh Tình Trạng Chơi Xong Ăn Vạ . Admin Không Chịu Trách Nghiệm Về Việc Này

 

Mọi Thông Tin Chi Tiết Liên Hệ : 0912 Ngày Mai Mới Biết

 

                                                                      Hết